Om HIK 81

Hvad er HIK 81?

HIK81 står for Hårby Idrætsklub af 1981. Klubbens primære målgruppe er børn og voksne i og omkring landsbyerne Nr. Vissing, Veng, Hårby, Søballe, Mesing og Jeksen. Lige nu har vi omkring 400 medlemmer.

Klubben tilbyder p.t. Fodbold, Håndbold, Gymnastik, Folkedans, Kreativ dans, Badminton, Zumba og Indoor Cycling. Desuden forskellige supplerende ad hoc aktiviteter indenfor motion og velvære.

Klubben drives med frivillig arbejdskraft og alle er velkomne til at være med i fællesskabet omkring driften af klubben. Kontakt formanden, hvis du har lyst til at give en hånd med.

Historie

I midten af 50’erne spillede ungdommen fodbold på markerne efter fyraften – når bare de værste kokasser var fjernet.

Det blev starten på Hårby Boldklub, der i 1981 slog sig sammen med Hårby Idrætsforening og blev til Hårby Idrætsklub 81.

Klubbens vision er:

at bevare og styrke det lokale liv 

Derfor vil vi spille en central rolle i at samle landsbyerne omkring sundhed og motion.

Det skal blandt andet ske ved at

tilbyde et bredt tilbud indenfor idræt med kompetente og engagerede trænere
gøre Borgernes Hus til det lokale mødested på tværs af idræt, kultur og andre sociale aktiviteter
dyrke netværk med andre foreninger og institutioner i området
Klubbens værdier er:

  • Åbent fællesskab
  • Motion og velvære
  • Udvikling
  • Engagement og involvering
  • Glæde

Værdierne skal komme til udtryk ved, at vi alle er med til at formidle HIKs tilbud og give andre lyst til at være med. Alle har et medansvar for at få klubben til at fungere. Medlemmer, forældre og frivillige skal holde en løbende dialog om forventninger til hinanden.

I HIK lægger vi vægt på, at idræt skal være sjovt og for alle. Socialt samvær og motion går hånd i hånd. Vi tilbyder en bred vifte af idrætstilbud og arbejder for gode faciliteter, så medlemmerne kan udfolde sig.

Vi vil hele tiden arbejde for at blive bedre, både i idrætten og på sidelinien. Derfor gør vi en indsats for at fastholde og tiltrække frivillige hjælpere, og klubben tilbyder relevante kurser. Vi tilpasser HIKs tilbud til de fremtidige behov blandt borgere i området.

 

Copyright: HIK 81