Vi afholder natminton til januar, mere info følger

Copyright: HIK 81