Seneste nyt – Projekt Borgernes Hus

I 2013 får Borgernes Hus bevilget 3 mio kr fra Skanderborg kommune til anvendelse indenfor rammerne af Projekt Borgernes Hus.

Pengene skal bruges i 2013-14-15, hvor de første ca 850 tkr er øremærket nyt gulv i hallen. De resterende midler arbejdes der videre på at anvende til bygning af ny multisal.

I 2014 arbejdes der med planer og skitser for en sådan sal og i 2015 er planerne konkretiseret og der søges yderligere støtte hos fonde.

Det er planen at byggeriet starter i foråret 2015 med afslutning til oktober.

Copyright: HIK 81