Borgernes Hus

Om projektet

Visionen

Projektet er startet med baggrund i visionen om at Borgernes Hus også i fremtiden skal være et multifunktionelt samlingssted for lokalsamfundet både ikraft af institutioner, foreninger og borgere. Efterfølgende er perspektivet udvidet til at omfatte hele området med skolen, sportsplads, hallen og spejdergrunden, således at der skabes en sammenhæng, både landskabsarkitektonisk og i samarbejdet mellem lokale interessenter.

I HIK vil vi gerne yde vores bidrag til at den lokale trivsel består. Vi tror på, at der skal udvikling til, for at hus og omgivelser er attraktive for fremtidens brugerne på sigt.

Det indledende projekt i 2009/2010 var finansieret af midler fra Velfærdsministeriet og DGI og DGI Østjylland er sparringspartner gennem hele forløbet.

En delprojektgruppe arbejder nu på at skaffe midler til fortsættelsen.

Beskrivelse

Lokale kræfter er gået sammen om at arbejde for, at Borgernes Hus udvides, så der kan tilføres nye aktiviteter og faciliteter og samtidig blive mulighed for mere fleksibel brug af rummene. Der er behov for tilbygning af en multisal til gymnastik, springhold, møder, teater og lignende aktiviteter.

En væsentlig del af projektet vil blive udført af frivillig arbejdskraft. Det er idrætsforeningen HIK81, halinspektør og Veng Skole & Børnehus, som arbejder sammen om projektet. Idéen om udvidelse af Borgernes Hus har under opstarten været kørt som et pilotprojekt, der var finansieret af midler fra Velfærdsministeriet, DGI og DGI Østjylland. Under hele forløbet har DGI bidraget med inspirationsmateriale, og der har været løbende dialog med og indsamling af idéer og ønsker fra borgerne, foreningerne og brugerne af huset.

Projektets formål

Projektet har til formål at styrke Borgernes Hus som samlingssted med tidssvarende faciliteter for lokalsamfundets institutioner, foreninger og borgere.

Formålet er at
– styrke fællesskabet mellem børn og voksne på tværs af landsbyerne
– øge udbuddet af idrætsgrene
– bevare stedet som samlingssted
– opdyrke nye kulturelle aktiviteter som fx teater
– styrke folkesundheden.

Det er idrætsforeningens ønske at samle aktiviteterne, i modsætning til nu, hvor de nu er fordelt på 2 lokationer. Med ét sted til aktiviteter vil familien kunne mødes med andre – mens mor er til bodytoning og lillesøster er til springgymnastik, dyrker far outdoor-fitness eller taler med naboen ved sidelinjen til sønnens fodboldkamp på sportspladsen. Med mere end 30 år på bagen er tiden inde til at udvikle bygninger og arealer, så de svarer til nutidens behov og ønsker. Med viden om, hvordan bevægelse har positiv indvirkning på befolkningens velbefindende og helbred vil det have stor betydning at kunne tilbyde et større og mere varieret udbud af idrætsaktiviteter.

Et udvidet udbud vil formentlig kunne tiltrække og fastholde nogle af de unge og voksne, som i dag vælger sportsgrene i de større byer. Og ligesom i 1977, da Borgernes Hus blev bygget, vil udvidelsen nu blive til ved hjælp af lokal frivillig arbejdskraft. Efter indførsel af skolereformen er det skolens ønske at flytte alle sine idræts- og bevægelsesaktiviteter til den nye multisal. På den måde kan både skole og idrætsforening gøre brug af de fælles faciliteter og redskaber.

Projektet gavner

Tilbygningerne vil dagligt være til gavn for idrætsforeningens brugere, skolens og børnehavens børn, klubbens børn og unge mennesker, samt de børn og voksne fra andre foreninger, som i dag også benytter huset. Derudover vil salen være til gavn for andre såvel unge som ældre ved lokale aktiviteter og arrangementer. Udvidelsen vil endvidere kunne bidrage til kommunens samlede kapacitet af idrætsfaciliteter.

Projektgruppen

I projektgruppen sidder flg.:

  • Søster
  • Kirsten Overgaard
  • Jane Bjerrisgaard
  • Lonni Møbjerg
  • Hanne Schønning
  • Helle Lambertsen

Copyright: HIK 81